Байланыс және телерадиохабар тарату сапасын техникалық бақылау қызметі

Байланыс және телерадиохабар тарату сапасын техникалық бақылау қызметі уәкілетті орган халықтың теле-радиоарналарды қабылдау сапасын бақылауды қоса алғанда, байланыс қызметінің сапасын бақылау кезінде жұмыстардың орындалуын техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

Негізгі функциялары:

Қазақстан Республикасының аумағында ұялы байланыс операторлары ұсынатын ұялы байланыс қызметінің сапасын бақылауды техникалық қамтамасыз ету саласында Қызмет келесі жұмыстарды жүзеге асырады:    

 • Дыбыстық сервис сапасының көрсеткіштерін өлшеу және бағалау;
 • Деректерді беру сервисі сапасының көрсеткіштерін өлшеу және бағалау;
 • Радиоқамту сипаттамаларын өлшеу және бағалау.

Қазақстан Республикасының аумағында ұялы байланыс операторлары ұсынатын теле,-радиоарналарды халықтың қабылдау сапасын бақылауды техникалық қамтамасыз ету саласында Қызмет келесі жұмыстарды жүзеге асырады:      

 • Сәулелену параметрлерін өлшеу және эфирде ТХ таратудың РЭҚ жиілік мәндерін пайдалануға берілген рұқсаттарға сәйкестігін тексеру (далалық өлшеулер);  
 • Сәулелену параметрлерін өлшеу және эфирде ТХ таратудың РЭҚ жиілік мәндерін пайдалануға берілген рұқсаттарға сәйкестігін тексеру;  

 Қолданылатын жабдықтар мен бағдарламалық жасақтама:

 • Tems Investigation;
 • Tems Pocket;
 • Tems Discovery;
 • Rohde&Schwarz TSMW;
 • Rohde&Schwarz Romes;
 • Rohde&Schwarz ETL;
 • HD Ranger Promax.
НОРМАТИВТІК БАЗА