Радиожиілік спектрін жоспарлау қызметі

Радиожиілік спектрін жоспарлау қызметі келесі жұмыстарды жүзеге асырады:

1) Радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігін есептеу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкілетті органның жиіліктерді, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) іріктеу бойынша жұмыстарды жүргізуін техникалық сүйемелдеу;

3) Радиоэлектрондық құралдар мен  радиожиілік иеліктерінің тізілімін (дерекқорын) жүргізуді техникалық қамтамасыз ету.

Көрсетілетін қызметтер тізбесі:  

1) Аналогты телекөрсетілімнің РЭҚ ЭМҮ есептеу;

2) Аналогты радиохабар таратылымының РЭҚ ЭМҮ есетеу;

3) Радиорелелік жүйелерге арналған РЭҚ ЭМҮ есептеу;

4) Жерсеріктік байланыстың жер станцияларының РЭҚ ЭМҮ есептеу;

5) Ұялы байланыстың базалық станцияларының РЭҚ ЭМҮ есептеу;

6) Құрлықтағы жылжымалы байланыс жүйесінің базалық станцияларының (ретрансляторларының) жиілік иеліктерінің ЭМҮ есептеу;

7) Сымсыз кең жолақты қолжетімділік жүйелерінің (желілерінің) базалық станцияларының жиілік иеліктерінің ЭМҮ есептеу;

8) Цифрлық телекөрсетілім станцияларының жиілік иеліктерінің РЭҚ ЭМҮ есептеу.

НОРМАТИВТІК БАЗА