Жердегі халықаралық үйлестіру қызметі

Жердегі халықаралық үйлестіру қызметі Қазақстан Республикасының радиожиілік ресурстарын (жерүсті қызметтері) халықаралық үйлестіру жөніндегі іс-шараларды техникалық тұрғыдан қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
Негізгі міндеттері:
1) Жерүсті байланыс қызметтерінің жиілік иеліктерін үйлестіру мақсатында, Қазақстан Республикасының Байланыс әкімшілігіне келіп түскен шетелдік РЭҚ   электромагниттік үйлесімділігін есептеу;
2) Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен үйлестіру рәсімін жүргізу және ХЭО Халықаралық анықтамалық жиілік тіркеліміне жазбалар енгізу үшін, Қазақстан   Республикасының жерүсті қызметтерінің үйлестіру нысандарын қалыптастыру;
3) Шет елдердің ХЭО-Р Жиіліктер бойынша халықаралық ақпараттық циркулярында жарияланған жиілік иеліктерінің Қазақстан Республикасының жерүсті   қызметтерінің жиілік иеліктеріне қатысты электромагниттік үйлесімділігіне сараптама жүргізу;
4) Жерүсті қызметтерінің жиілік иеліктерін үйлестіру бойынша шетелдік Байланыс әкімшіліктерімен өтетін үйлестіру кездесулеріне, сонымен қатар ХЭО және БСАД   аясында жүргізілетін халықаралық іс-шараларға техникалық сарапшылар ретінде қатысу.